Preposicions

valencia castellà
Aquest xiquet fa els comptes molt de pressa Este niño hace las cuentas muy a prisa
No ha volgut declarar per por de possibles represàlies No ha querido declarar por miedo a posibles represalias
Aquestes mandonguilles fan gust de peix Estas albóndigas hacen gusto a pescado
Aquesta habitació fa olor de gas Esta habitación hace olor a gas
El corredor es va avançar del gran grup a penes començar la carrera El corredor se adelantó al pelotón nada más empezar la carrera
Tinc el compte en descobert Tengo la cuenta al descubierto
Tot s’ho pren de broma Todo lo toma a broma
S’ha de passar en net aquest article Hay que pasar a limpio este artículo
Aquesta feina és molt diferent de com jo me l’havia imaginada Este trabajo es muy diferente a como yo lo habia imaginado
De ciència certa, no sabria dir-te per què vaig actuar així A ciencia cierta no sabría decirte porquè actué así
Ho de de fer per força Lo tengo que hacer a la fuerza
I amb molta honra! ¡Y a mucha honra!
El xiquet ja camina de quatre grapes El nano ya camina a cuatro patas
Anuncis

Proves juny 2010

Proves novembre 2009

Proves juny 2009

Potser / Pot ser

Potser

Adverbi de dubte, sinònim de tal volta, tal vegada

Ara potser ja deuen haver arribat

Pot ser

Verb poder + verb ser, poder es una forma verbal susceptible de variar de persona, de temps…

Ell pot ser el pròxim delegat

Ell podria ser el pròxim delegat

Número / nombre

La paraula número s’usa per a fer referència al nombre amb què una cosa és designada dins d’una sèrie o una col·lecció:
› Viu en el número set del carrer Major.
› És el número dos de la llista.
› Encara no se sap qui té el número premiat.
› La revista ha publicat un número extraordinari dedicat a la decoració.
› Busqueu la pàgina número 102.

També s’usa esta paraula per a designar cada una de les parts que componen un espectacle:
› El número que més ens ha agradat ha sigut el dels pallassos.
› La pel·lícula inclou uns números de ball molt originals.

I, finalment, s’utilitza la paraula número en sentit figurat per a fer referència a l’escàndol que protagonitzen una o diverses persones:
› No m’agrada eixir amb este xicot, perquè allà on va munta el número.
› He callat per no muntar un número.

Per la seua banda, la paraula nombre fa referència a una quantitat:
Hi ha un gran nombre de persones que creuen en l’existència dels ovnis.
› Hi assistiren un nombre considerable d’espectadors.

A més a més, esta paraula s’usa en l’àmbit de la matemàtica per a designar una entitat numèrica abstracta i, també, el resultat de comptar:
› El nombre 3 és un nombre imparell.
› El nombre
e i el nombre pi són nombres irracionals.
› Hui estudiarem els nombres sencers.
› Hem d’aprendre el nombre atòmic dels elements químics.
› Comproveu que el resultat de la suma és el nombre 1.460.
› Preneu un nombre qualsevol i dividiu-lo per dos.

I, finalment, s’utilitza en gramàtica per a fer referència al singular i al plural:
› Este adjectiu és invariable en gènere i nombre.
› Hem estudiat els sufixos que indiquen el nombre de les paraules.

Exercicis autocorrectius

Pots trobar exercicis d’ortografia, d’indefinits, de morfologia verbal, de pronoms febles i de conjuncions.

Accedir a exercicis