Apostrofació davant de sigles

Pel que fa a les sigles, cal diferenciar aquelles que tenen una lectura sil·làbica d’aquelles altres que es lligen lletra a lletra. En el primer cas, els articles el i la i la preposició de s’apostrofen d’acord amb les normes generals d’apostrofació:

l’IVA

l’IVAM

l’ONU

l’ONCE

la UNESCO

l’UJI

la UEFA

la UA

En el cas que les sigles es lligen lletra a lletra, cal tractar-les com si estigueren desplegades amb totes les lletres i aplicar-hi les normes generals d’apostrofació:

l’AVL – l’aveele

l’ONG – l’oenegé

l’NBA – l’enebeà

l’FMI – l’efeemeí

 

Font: Gramàtica Valenciana Bàsica

Anuncis

Twitter en bon valencià

Afamat / famós

L’adjectiu afamat (amb la seua flexió, afamada, afamats, afamades) és sinònim de ‘famolenc, que té fam’:

Trobaren el nàufrag afamat i pràcticament deshidratat.
Després de tres mesos de setge, la població de la ciutat estava afamada i disposada a rendir-se.

Per la seua banda, l’adjectiu famós (amb la seua flexió, famosa, famosos, famoses) significa ‘que té fama’:

La presentació del llibre anirà a càrrec d’un famós escriptor.
És una pianista molt famosa.

Lliurar / alliberar

El verb lliurar significa bàsicament ‘entregar’:

Demà es lliuraran els premis.
Hem lliurat l’informe al director general.
Es va lliurar a la desesperació.

El verb alliberar indica l’acció de fer que algú siga lliure:

Aconseguiren alliberar els presoners.
La policia alliberà el detingut.
L’han alliberat de les seues obligacions.

Més dictats

Web de la Universitat Politécnica de València

Proves Juny 2011

Proves novembre 2010