Twitter en bon valencià

Anuncis

Preposicions

valencia castellà
Aquest xiquet fa els comptes molt de pressa Este niño hace las cuentas muy a prisa
No ha volgut declarar per por de possibles represàlies No ha querido declarar por miedo a posibles represalias
Aquestes mandonguilles fan gust de peix Estas albóndigas hacen gusto a pescado
Aquesta habitació fa olor de gas Esta habitación hace olor a gas
El corredor es va avançar del gran grup a penes començar la carrera El corredor se adelantó al pelotón nada más empezar la carrera
Tinc el compte en descobert Tengo la cuenta al descubierto
Tot s’ho pren de broma Todo lo toma a broma
S’ha de passar en net aquest article Hay que pasar a limpio este artículo
Aquesta feina és molt diferent de com jo me l’havia imaginada Este trabajo es muy diferente a como yo lo habia imaginado
De ciència certa, no sabria dir-te per què vaig actuar així A ciencia cierta no sabría decirte porquè actué así
Ho de de fer per força Lo tengo que hacer a la fuerza
I amb molta honra! ¡Y a mucha honra!
El xiquet ja camina de quatre grapes El nano ya camina a cuatro patas

Refranys

A la taula i al llit al primer crit

A l’ase que no conegues, no li toques les orelles

Advocats i procuradors, a l’infern de dos en dos.

Amb diners torrons.

Anys i panys

Al gos flac, tot són puces

Bossa buida fa mal só

Caragol trau les banyes que ix el sol

Com més sucre, més dolç.

D’ací a cent anys, tots calbs

D’allò que diguen res, d’allò que veges la mitat

De jutges i d’advocats, no n’hi ha ningú que es puga salvar

De lladre d’un ou, a lladre d’un bou

De metge, foll i poeta, tots tenim una miqueta

Deixa diners als amics, si vols tindre enemics

Després de mort, ni vinya ni hort

Diu el mort al degollat, qui t’ha fet eixe forat?

El ben parlat, és ben mirat

El bon vi, fa bon llatí

El millor cavaller, cau del cavall

Els diners i els collons per a les ocasions.

En un cau de conills, el que fan els pares fan els fills

Fan més soroll dos que criden, que cent que callen

Gos que lladra, no mossega

Hi ha més dies que llonganisses, i més setmanes que botifarres

Hi ha més metges que malalts

Home refranyer gos i malfaener

Joans, Joseps i ases n’hi ha en totes les cases.

Li diu el mort al degollat, -Qui t’ha fet eixe forat?

Mai segones intencions, fan bones conversacions

Mal va el malalt que fa hereu el metge

Menja molt, caga fort i no li tingues por a la mort

Més caga un bou, que cent colometes

Més val un mal acord, que un bon juí

Més val un pren, que dos et donaré

Nits de vi, matins d’aigua

No deixes les sendes velles per les novelles

On no hi ha sang, no es fan botifarres

Ovella que bela, perd el bocí.

Pardal que vola, a la cassola

Poc a poc el coix va a missa

Quan Déu vol, sense núvols plou

Quan el mal ve d’Almansa, a tots alcança.

Qui canta en taula i menja en el llit no té el coneixement complit

Qui en roba gasta massa te el cap de carabassa.

Qui molt parla, molt erra

Qui no té faena, Déu li’n dóna

Qui no vulga pols, que no vaja a l’era

Qui t’ha fet el nas, que et tinga al braç

Sempre plou quan no hi ha escola

Si el pare és músic, el fill ballador

Tot pot ser digué Caliu, menys que una rata faça el seu niu baix la cua d’un gat viu.

Tota pedra fa paret.

Trons del cul, tempestat de merda

Expressions (V)

Fer ziga-zagues – Seguir un línia en forma de Z

Bufar cullera – Menjar

Afluixar la llengua – Parlar indegudament

Fer salat – Arribar tard

Fer denteta – Provocar enveja

Comptat i debatut – Considerat tot

Fer el pes – Satisfer

Gastar fums – Presumir

Guanyar-se les garrofes – Treballar per mantindre’s

Trencar palletes – Acabar una relació d’amistat

En un buf – En un espai de temps curtíssim

Tindre llana – Tindre sort

Plegar el ram – Abandonar una activitat

Fer forrolla – Estar en voga

Alçar la llebre – Promoure un rumor

Tocar el rebre – Eixir perjudicat

Buscar raons – Buscar provocació

No cantar-ne gall ni gallina – Haver caigut en l’oblit

Expressions (IV)

Anar aigua amunt – Anar bé una cosa

Picar en ferro fred – Esforçar-se inútilment

Anar de bòlit – Anar molt atrafegat

Anar de vint-i-un botó – Anar ben vestit

Córrer la brama – Correr la veu

Anar a l’ull del bou – Desconfiar

Rodar el cap – Sensació de mareig

No estar catòlic – No trobar-se bé de salut

Veure’s amb cor de – Veure’s amb ànim

Sense solta ni volta – Sense sentit

Estar en punxes – Estar impacient

Caure del niu – Ser ingenu

Ser un atrotinat – Actuar sense reflexió

Ser de molta braça – Tindre molta força

Tindre l’edat del món – Ser molt antic

Anar a bacs – Riure intensament

Estar com un llum – Estar tocat del cap

Tirar el lleu – Fer molt d’esforç

Expressions (III)

Anar pengim-penjam – Vestir sense gens de cura

Passar pel sedàs – Analitzar amb detall

No badar boca – No dir res

Dotzena de frare – Conjunt de tretze

Girar cua – Anar-sen

Arribar i moldre – Enllestir

Bufar i fer ampolles – Fer fàcilment una cosa

Tocar el dos – Anar-se’n

Fer un pensament – Decidir-se

Aci caic, ací m’alce – Anar fent

Tindre una retirada – Assemblar-se

No deixar-la florir – Gastar-la prompte

Al vol – Amb gran llestesa

Fer un colp de cap – Decidir-se

A mans salves – Sense cap risc

A la primeria – Al començament

Fer un cap nou – Pegar a algú

A mans besades – Amb molt de gust

Expressions (II)

Ser al cap del carrer – Concloure una discussió

Prendre-s’ho a la valenta – Interpretar desfavorablement

Tindre bona barra – Menjar molt

No saber el que es pesca – Estar molt atabalat

Fer plat (d’una cosa) – Donar una gran importància a un tema

Tindre bona garra – Ser caminador

Tirar el dau – Decidir-se

Pujar el cap – Marejar

A bastament – En quantitat suficient

De fit a fit – Mirar de dalt a baix

Ser un clau (per a algú) – Ser una pena forta

Tindre corda – Voler continuar fent una cosa

Estar que peta – Estar molt gras

Ser un neula – Tindre poc caràcter

Posar-se a to – Acordar-se

Posar en dansa – Posar en curs d’acció

Posar-se tou – Sentir satisfacció i demostrar-ho