Apostrofació de la partícula ‘en’ als noms de localitats

Quan el nom d’una localitat porta la partícula ‘en’ s’apostrofa amb les regles generals (d’en) i no com si fóra un pronom feble (de’n):

Callosa d’en Sarrià

Canet d’en Berenguer

Font d’en Carròs

Llocnou d’en Fenollet

Serra d’en Galceran

Torre d’en Besora

Torre d’en Doménec

 

Anuncis

Apostrofació davant de sigles

Pel que fa a les sigles, cal diferenciar aquelles que tenen una lectura sil·làbica d’aquelles altres que es lligen lletra a lletra. En el primer cas, els articles el i la i la preposició de s’apostrofen d’acord amb les normes generals d’apostrofació:

l’IVA

l’IVAM

l’ONU

l’ONCE

la UNESCO

l’UJI

la UEFA

la UA

En el cas que les sigles es lligen lletra a lletra, cal tractar-les com si estigueren desplegades amb totes les lletres i aplicar-hi les normes generals d’apostrofació:

l’AVL – l’aveele

l’ONG – l’oenegé

l’NBA – l’enebeà

l’FMI – l’efeemeí

 

Font: Gramàtica Valenciana Bàsica