Recursos per a l’aprenetatge del Valencià UPV

Videos de Valencià de la Universitat Politècnica de València

Anuncis

Lliurar / alliberar

El verb lliurar significa bàsicament ‘entregar’:

Demà es lliuraran els premis.
Hem lliurat l’informe al director general.
Es va lliurar a la desesperació.

El verb alliberar indica l’acció de fer que algú siga lliure:

Aconseguiren alliberar els presoners.
La policia alliberà el detingut.
L’han alliberat de les seues obligacions.