‘El mut de la campana’ de Josep Lozano

A la València barroca i turbulenta de la primera meitat del segle XVII, en què l’església té un pes omnipresent, Bernat, frare predicador d’origen humil, amb uns dots d’orador excel·lents i grans ambicions, viu obsessionat pels pecats de la carn. Turmentat pels dubtes i penediments el dominic s’enamora d’una actriu amb un passat obscur maridada amb un militar vell. Aquest amor secret i il·legítim maldarà per sortejar tots els entrebancs de la societat deprimida del moment i es veurà sorprés per la terrible pesta del 1647 que colpeix amb duresa la ciutat del turia

Anuncis

Proves juny 2009