Noticies en Valencià

Europa Press

Europa Press

Tota l’actualitat en Valencià a la web de l’agència de noticies Europa Press

Accedir Europa Press

Anuncis

Exercicis: lectures i dictats

A la web de conselleria pots trobar exercicis per realitzar comprensió lectora i dictats. Podràs veure les solucions.

Accedir a la web

Música en valencià

Portal de youtube nascut amb l’objectiu de potenciar i fer arribar a la gent la música en valencià. Podeu trobar des de cançons populars a les últimes novetats dels cantants i grups més destacats

Música en valencià

LliureX

LliureX és un projecte de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana que té com a objectiu principal la introducció de les noves tecnologies de la informació i la comunicació basades en programari lliure en el sistema educatiu valencià.

Està realitzat en linux concretament en la versió de ubuntu edubuntu. Ha sigut un dels primers projectes de programari lliure realitzats per a l’educació, àmpliament guardonat i reconegut a tot el món.

LliureX

LliureX

Els dits de la mà

ma

El pronom ne

El pronom ne apareix lexicalitzat en una sèrie de verbs pronominals que indiquen el desplaçament des d’un lloc. Es tracta de verbs com ara anarse’n, eixir-se’n, pujar-se’n, vindre-se’n:

Me’n vaig anar a les tres de la nit.
Després de la seua resposta, tots se n’eixiren de la sala.
La xiqueta ja se n’ha pujat a casa.
Tan bon punt ho va saber, se’n va vindre corrents.

El pronom ne, a més, pronominalitza constituents oracionals amb funcions diverses; concretament:

a) Amb una funció partitiva, pronominalitza el nucli, o el nucli i els complements, d’un sintagma nominal quantificat o sense determinant, que funciona com a complement directe o com a subjecte de certs verbs intransitius (v. § 32.2.4):

–Tens tabac? –No, no en tinc. (en = tabac)
–Necessites més fulls? –No, ja en tinc tres. (en = fulls)
–Han arribat ja els convidats? –Només n’ha arribat un. (n’ = convidat)
–Hi havia molta gent? –N’hi havia moltíssima. (n’ = gent)
–L’arròs està molt bo, però no me’n poses més. (’n = arròs)
–Vols te amb llima? –Sí, posa-me’n una miqueta. (’n = te amb llima)
– Com que li agraden les novel·les policíaques, li’n vaig regalar un parell. (’n = novel·les policíaques)

Com es pot comprovar en els exemples anteriors, el pronom substituïx el nucli del sintagma nominal, o el nucli i els complements, però no els quantificadors (tres, un, més, una miqueta, un parell, en els exemples anteriors). A més dels quantificadors, també és possible no pronominalitzar els complements, que prenen la preposició partitiva de, en cas que no apareguen precedits ja d’una preposició (v. § 26.3.3.1):

–Has menjat pomes? –Me n’he menjat tres de roges. (n’ = pomes)
–Si no tens aigua de la font, posa-me’n de l’aixeta. (’n = aigua)
–Em va demanar tres barres de pa sense sal, però jo en vaig comprar una amb sal. (en = barra de pa)

Observació: La mateixa preposició partitiva, a més, apareix si el constituent pronominalitzat es troba dislocat a la dreta o a l’esquerra de l’oració: Ja en tinc prou, de vi. De vi, ja en tinc prou.

b) Amb una funció partitiva, també pronominalitza el complement introduït per de de sintagmes nominals amb funció de complement directe o de subjecte posposat que fan referència a la part d’un conjunt:

–Si hi ha cireres, porta-me’n una cistella. (’n = de cireres)
–Cull les roses i fes-me’n un bon ramell. (’n = de roses)
–D’El món mariner de Peníscola, només me’n queda un exemplar. (’n = d’‘El món mariner de Peníscola’)

–Vam entrar al museu, però només en vam visitar una part. (en = del museu).

Observació: També pot pronominalitzar el complement del nom en casos en què el valor partitiu no és tan evident: Vam anar a Sagunt i vam visitar-ne el castell.

–Abans de prendre el medicament, llegiu-ne les instruccions.

c) Pronominalitza el complement d’un adjectiu amb funció d’atribut dels
verbs ser i estar:

–Del treball, ell n’està realment satisfet. (n’ = del treball)
–S’ha comprat un ordinador i n’està molt content. (n’ = de l’ordinador)

d) Pronominalitza el complement de règim introduït per la preposició de:

–D’això, ja en parlarem demà. (en = d’això)
–Havia d’arreplegar el xiquet però no me’n vaig recordar. (’n = d’arreplegar el xiquet)
–Li vaig dir que em sentia malament i se’n va burlar. (’n = del fet que em sentira malament)

e) Pronominalitza el complement d’origen o de procedència que seleccionen verbs com ara vindre (d’algun lloc), eixir (d’algun lloc), tornar (d’un lloc), traure (una cosa d’un lloc), etc.:

–Vas a la plaça o en véns? (en = de la plaça)
–Quan jo arribava a l’oficina, Jaume n’eixia. (n’ = de l’oficina)
–Han viatjat a Egipte i n’han tornat molt satisfets. (n’ = d’Egipte)
–Tots volien traure aigua del pou, però la n’ha treta Anna. (n’ = del pou).

f) Pronominalitza el complement predicatiu del verb fer (de):

–De dependenta, ja fa temps que no en fa. (en = de dependenta).

g) Pronominalitza l’atribut del verb fer-se quan significa ‘passar a formar part’:

–Encara no s’ha fet soci del club, però prompte se’n farà. (’n = soci del club).

Gramàtica Normativa Valenciana

Llegir en valencià

És una campanya que vol fomentar la lectura, promocionar el valencià i aprofitar l’èxit televisiu d’un producte autòcton. S’adreça a totes aquelles persones que vulguen descobrir, en valencià, els secrets dels protagonistes del poble de l’Alqueria Blanca.

Llegir en valencià

Llegir en valencià